Humpath.com - Human pathology

Home > G. Tumoral pathology > EWSR1-rearranged myxoid mesenchymal tumor

EWSR1-rearranged myxoid mesenchymal tumor

Wednesday 18 November 2020

Images

- EWSR1-rearranged myxoid mesenchymal tumor (28009602)

Variants

- Intracranial Myxoid Mesenchymal Tumor With EWSR1-ATF1 Fusion. (32016322)

See also

- EWSR1-rearranged tumors
- myxoid mesenchymal tumor

Paywall references

- PMID : 32016322
- PMID : 28009602